Sonaatti Oy – asiakaslähtöistä asiakasviestintää

Kärki-tiimin tehtävänä oli asiakaslähtöisen viestinnän kehittäminen, henkilökunnalle suunnatun kyselyn toteuttaminen ja selvityksen laatiminen digitaalisista näyttötauluista.

Tiimi Kärki

SAIJA VAAHTO toimi projektipäällikkönä ja vastasi kokonaisuuden hallinnan lisäksi näyttötauluselvityksestä.

OLLI VAINIO hoiti viestintävastaavana sekä tiimin sisäisen että tiimin ja asiakkaan välisen viestinnän. Lisäksi hän laati ylioppilaslehteen jutun Sonaatista ja Kelan uudesta ruokasuosituksesta ja vastasi näyttötauluselvityksestä.

MARI ISOSALO vastasi henkilökunnalle tehdystä kyselystä ja tulosten yhteenvedosta.

IDA VIRTASEN vastuulla oli viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen.