Stemma Oy – millainen toiminnanohjausjärjestelmä ketjun liiketoiminnan tueksi?

Tiimi Catenan tuotti asiakkaalleen Stemma Oy:lle kirjallisen raportin, joka helpottaa jatkossa liiketoimintaa tukevan toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa sekä myöhemmin sen jalkauttamisessa.

Asiakkaamme oli jyväskyläläislähtöinen itsenäisten kauppiaiden muodostama huonekaluketju Stemma Oy, joka toimii Suomessa noin 40 paikkakunnalla. Yritys on yksi maamme suurimmista kodin huonekaluja myyvistä ketjuista, joka saavutti kunnioitettavan 40 vuoden iän vuonna 2014.

Projektin lopullisena tuotoksena syntyi kirjallinen raportti, joka sisältää kartoituksen kauppiaiden ja ketjun oleellisimmista tarpeista toiminnanohjausjärjestelmään liittyen sekä esittelyn kahdesta avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmästä, joiden tiimimme arvioi sopivan parhaiten Stemma –ketjun käyttöön.

Lisäksi asiakas sai neuvoja siihen, kuinka yhteisen järjestelmän jalkauttaminen saadaan toteutettua mahdollisimman sujuvasti. Raportin perusteella asiakkaan on helppo vertailla toiminnanohjausjärjestelmiä ja päättää, lähteekö toteuttamaan käyttöönottoa yhdessä palveluntarjoajan kanssa.

Tiimin jäsenet

Tiimi Catenan.jpg
Kuvassa: Tomi Makkonen (vas.), Birgitta Kemppainen, Maiju Sipilä ja Renne Hirsimäki.

Maiju Sipilä - projektipäällikkö

Maiju on toisen vuoden opiskelija Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa hän opiskelee pääaineena johtamista ja sivuaineena laskentatoimea. Projektiin hän lähti mukaan, koska ajatus olemassa olevalle asiakkaalle toteutettavasta projektista kiinnosti häntä. Kesän aikana hän kokee saaneensa arvokasta kokemusta tiimin johtamisesta, organisoinnista sekä aikataulutuksesta.

Renne Hirsimäki – varaprojektipäällikkö

Renne opiskelee tällä hetkellä toista vuottaan Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan tietojärjestelmätiede. Koko opiskeluaikansa Renne on ollut aktiivisesti mukana ainejärjestö Dumppi ry:n toiminnassa, vuoden 2014 bile- ja vuosijuhlavastaavana sekä vuoden 2015 alusta lähtien fuksi- ja alumnivastaavana. Projektissa Rennen tehtävänä oli auttaa Maijua projektinhallintaan liittyvissä tehtävissä sekä hyödyntää tietysti opinnoistaan keräämää tietoaan tarjotakseen asiakkaalle parhaan mahdollisen tuloksen.

Birgitta Kemppainen – sihteeri ja tiimin sisäisestä viestinnästä vastaava henkilö

Birgitta on viidennen vuoden yhteisöviestinnän opiskelija Jyväskylän yliopistosta. Kulunut kesä sujui hänellä projektin lisäksi pro gradun parissa, jonka tavoitteena on toimeksiantajan sisäisen viestinnän kehittäminen. Parasta projektissa oli hänen mielestään mielenkiintoisen asiakastapauksen lisäksi mahdollisuudet kartuttaa käytännönläheisiä kokemuksia työelämästä sekä työskenteleminen monitieteisen tiimin kanssa.

Tomi Makkonen – järjestelmäasiantuntija

Tomi on kolmannen vuoden tietojärjestelmätieteen opiskelija, joka viimeisteli kandidaatin tutkielmaa projektin ohella. Projektissa hän pääsi hyödyntämään jo opittuja tietoja ja syventämään niitä edelleen käytäntöön.