Innovoiva duo – Markkinoinnin kehittämistä Lipas-projektille

Asiakkaanamme oli Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Lipas-projekti. Lipas-projektilta saamamme toimeksianto kohdistui markkinointiin, erityisesti uima- ja jäähalliportaalien osalta kohdentuen energiatietojen syötön tehostamiseen Lipas-järjestelmään. Projektin tuotoksena syntyivät ohjevideo (ohjeet energiatietojen syöttöön), esimerkkivideo (jäähalli, jossa energiakuluja on saatu vähennettyä), sähköpostimarkkinointia, Facebook-sivusto ja sen kehittäminen sekä asiakkaalle toteutetut Best practise –ohjeet Facebookin käyttöön jatkossa.

Saini Saarinen

Olen maisterivaiheen yhteiskuntatieteiden opiskelija, pääaineena sosiaalityö. Sivuaineina olen opiskellut työ- ja organisaatiopsykologiaa ja yhteiskuntapolitiikkaa. Projektissa toimin projektipäällikkönä, eli projektin aikana huolehdin aikataulusta, viestinnästä ja vastasin yleisesti projektin hallinnoimisesta. Kyseiselle kurssille lähdin mukaan, sillä halusin kokemusta yleisesti projektityöskentelystä ja projektin hallinnoimisesta. Projekti opetti minulle paljon uusia asioita oman pääaineeni ulkopuolelta. Pienestä tiimistämme johtuen pääsin hallinnoimisen ja ideoimisen lisäksi tutustumaan myös toteutuspuoleen, joka rikastutti oppimistani. 

Nea-Stina Liljedahl

Olen kauppatieteiden maisteriopiskelija ja pääaineena on digitaalinen markkinointi ja yritysviestintä. Opiskelen tutkintoani Jyväskylän kauppatieteellisen tiedekunnan kansainvälisellä maisteripuolella. Projektissamme olin vastuussa tuotoksistamme sekä luovan puolen asioista. Tämä piti sisällään muun muassa videoiden markkinointisuunnitelman luomista, käsikirjoittamista sekä videoiden editointia.  Suurin syy kurssille osallistumiselleni oli se, kuinka mainiosti kurssi mahdollistaa koulusta opittujen tietojen ja taitojen soveltamisen oikeaan elämään ja asiakasympäristöön. Projektin kuluessa opin paljon uutta; miten projekti toteutetaan, miten yhdistää projektitiimin näkemykset ja suunnitelmat asiakkaan toiveisiin ja ohjenuoriin sekä miten laaja-alaisen skaalan elementtejä projekti yleisesti pitää sisällään. Oli myöskin hienoa ja mielenkiintoista päästä työskentelemään muissa tiedekunnissa opiskelevien ihmisten kanssa. Suosittelen kurssia ehdottomasti ihan jokaiselle – tiedekunnasta riippumatta! 

 

Osa projektin aikana toteuttamistamme tuotoksista: 

 

 

Ohjevideo uimahallien ja jäähallien tiedonsyöttöön

 

Esimerkkivideo jäähallin energiatehokkuuden hillitsemisestä


Lipas -projektin >>>Facebook-sivut<<< löytyvät täältä!