Taiga Talotekniikka – uuden tuotteen markkinointi

Tiimi Igniksen tehtävänä oli lisätä asiakkaan uuden tuotteen näkyvyyttä mm. laatimalla tuote-esite ja suunnittelemalla tuotteelle verkkosivut. Lisäksi tiimi suoritti markkinatutkimuksen venevalmistajille ja linja-autoliikennöitsijöille.

Tiimin suurimpia vahvuuksia monipuolisen koulutuksen lisäksi ovat laaja kielitaito sekä liiketoiminta- ja tietotekniikkaosaaminen. Tutustu Igniksen suunnittelemiin ja toteuttamiin verkkosivuihin.

Tiimi Ignis (lat. ignis = tuli)

Tiimi Ignis .jpg

EETU VILHUNEN opiskelee pääaineenaan tietojärjestelmätiedettä suuntautumisvaihtonaan järjestelmäkehitys. Sivuaineenaan Eetu on opiskellut liiketoimintaosaamista. Hänellä on myös muita tutkintoon liittymättömiä opintoja tietotekniikan puolelta sekä kieliopintoja japanin kielestä. Työkokemusta Eetulla on lähinnä valomainonnan puolelta erilaisista tehtävistä kuten myynnistä, ostosta ja asennuksista. Myynnin ja oston osalta kokemukset painottuvat ulkomaisiin asiakkaisiin. Lisäksi Eetu on toiminut kouluavustajana. Tavoitteena hänellä on päästä vaihtoon Japaniin opiskelemaan kieltä ja kulttuuria. Tulevaisuuden tavoitteisiin kuuluu kansainvälistyminen eikä ulkomailla työskentelykään ole poissuljettu ratkaisu. Projektissa Eetu toimi projektipäällikkönä.

JOEL LATTO on opiskellut tietojärjestelmätieteitä vasta kaksi vuotta,mutta tuossa ajassa hän on jo kerennyt toimia yhden syksyn tutorina, vuodenvaihteesta lähtien ainejärjestö Dumppi ry:n hallituksessa yrityssuhdevastaavana, sekä loppukeväästä 2012 alkaen Jyväskylän yliopiston Microsoft Student Partnerina. Kandidaatin tutkinto on kuitenkin hyvää vauhtia lähellä kasaantumista, ja sivuaineena englanniksi lukemansa kauppatieteet ovat jo paketissa. Työkokemusta Joelilla on paljon myynnin ja markkinoinnin eri tehtävistä, ja kesällä 2012 hän työskenteli graafisena designerina ja markkinointiassistenttina. Projektissa Joelin vastuulla oli ensisijaisesti FirePro-tuotteen verkkostrategian luominen.

KATJA ANTTILA on viimeisen vuoden opiskelija ja kirjoittaa graduaan. Pääaineena hänellä on ruotsin kieli ja sivuaineena hän on opiskellut mm. saksan ja tanskan kieltä sekä liiketoimintaosaamista ja markkinointia. Vaihto-opiskelukokemusta Katjalla on Saksasta ja hän on myös kiinnostunut työskentelemään Suomen lisäksi Saksassa ja muissa Pohjoismaissa. Pääaineensa vuoksi Katjan päävastuuna projektissa olivat kielelliset asiat, mutta oman pääaineensa osaamisen hyödyntämisen lisäksi hän lähti projektiin mukaan tarkoituksenaan kehittää oman mukavuusalueensa ulkopuolista osaamista.

KATARIINA HÄMÄLÄINEN on toisen vuoden kauppatieteiden opiskelija pääaineenaan johtaminen, jota hän on täydentänyt laajoilla rahoituksen- ja laskentatoimen sivuaineopinnoilla. Opinnot ovatkin jo lopputyötä sekä vaihto-opintojaksoa vaille paketissa. Kielet ovat Katariinan vahvuus, ja etenkin saksan, mutta myös venäjän kieltä hän aikoo vahvistaa vaihto-opiskelujaksoilla tai työharjoittelussa ulkomailla. Tulevaisuudessa Katariinaa kiinnostaa työskentely kansainvälisessä kaupassa joko Suomessa tai ulkomailla. Toisaalta aiempi työkokemus puhelinmarkkinatutkimuksen toteutuksesta sai innostumaan myös markkinatutkimuksesta tulevaisuuden ammattina. Tässäkin projektissa hän sai opettavaista käytännön kokemusta vastatessaan markkinatutkimuksen koordinoinnista ja toteutuksesta. Työkokemusta Katariinalla on monen vuoden ajalta pääasiassa myynti- ja asiakaspalvelutyöstä kaupan sekä ravintola-alalta.

PIIA HAAKANA on valmis liikuntatieteiden maisteri pääaineenaan valmennus- ja testausoppi. Hänen vahvuutensa ovat kokemus tutkimustyöstä sekä kansainvälinen kokemus työskentelystä Saksassa, Australiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Tähän projektiin hän osallistui kartuttaakseen
käytännön kokemusta projektityöstä ja oppiakseen uusia työelämässä tarvittavia taitoja. Hänen vastuullaan oli projektin aikatauluista huolehtiminen, ja hänen kokemuksensa tutkimusprojektien aikatauluttamisesta oli projektissa hyödyksi.