Ania-Eco Oy - markkinointisuunnitelma näkyvyyden lisäämiseksi

Tiimi Ekon projektin tavoitteena oli kehittää asiakasyritys Ania-Eco Oy:n markkinointia tarjoamalla heille työkaluja, joiden avulla yritys pystyisi saavuttamaan näkyvyyttä yksityisasiakkaiden parissa Jyväskylän seudulla. Tiimi toteutti projektissa markkinointisuunnitelman, joka koostui markkinointiosuudesta sekä markkinoinnin seurantaosuudesta.

Tiimi_Eko