Campus FI - Viestinnän kehitysprojekti

Tiimi Kampus pääsi projektissaan aitiopaikalle osallistumaan Keski-Suomeen rakentuvan sosiaali- ja terveysalan toimijat yhteen kokoavaan innovaatio- ja osaamiskeskittymän viestinnän kehittämiseen. Projektissa tuotettiin kaikkia hankkeen toimijoita kuvaava ja yhdistävä esittelymateriaalipaketti sekä verkkosivukonsultaatio, jota voidaan hyödyntää hankeen www-sivujen tilaamisessa ulkopuoliselta asiantuntijayritykseltä. Lisäksi projektissa haastateltiin Campus FI:n kannalta merkittäviä vaikuttajia Jyväskylän ja Keski-Suomen alueelta.

Projektin asiakkaana oli Campus FI (Future Innovation) -esiselvityshanke, joka valmistelee Keski-Suomeen uutta, innovatiivista sosiaali- ja terveysalan toimijoita yhteen kokoavaa osaamis- ja innovaatiokeskittymää, jonka päämääränä on maakunnan ihmisten terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin tukeminen uudenlaisella, kokeilevalla otteella. Aiesopimuksen osaamis- ja innovaatiokeskittymän perustamisesta on allekirjoittanut 11 keskisuomalaista toimijaa*.

Projektin tavoitteena oli antaa kehitysehdotuksia sekä tukea hankkeen ja tulevan osaamis- ja innovaatiokeskittymän ulkoisen viestinnän kehittämiseen.

Tiimi Kampus

Niko ”Nikke” Vuolle

Projektipäällikkönä tiimissä toimiva Nikke toi tiimiin tietoa ja näkemystä IT-alalta. Tiimissä hänen vastuullaan oli projektinhallinta, tehtävien ja aikataulujen koordinointi sekä yhteydenpito kurssin ohjausryhmään yliopiston puolelta. Pääaineena Nikellä on tietojärjestelmätiede, sivuaineina hän opiskelee markkinointia ja liiketoimintaosaamista.

Suvi Mononen

Viestintää pääaineenaan opiskeleva Suvi toimi tiimin yhteyshenkilönä. Tähän projektiin Suvi toi viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijanäkökulman lisäksi projektityöskentelykokemusta.

Niko ”Luoma” Heiniluoma

Sihteerinä tapaamismuistiot naputellut Luoma huolehti kieliopista, pilkkusäännöistä ja kaikesta muusta kieleen liittyvästä. Tekstit ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet ovat varsinkin Luomalla mielenkiinnon kohteena. Pääaineena Luomalla on suomen kieli.

Paju Becker

Paju viimeistelee opintojaan terveystieteiden maisteriohjelmassa ja toimi projektissa terveydenhuollon asiantuntijana.

 

 

*) Aiesopimuksen Campus FI osaamis- ja innovaatiokeskittymän perustamiseksi ovat allekirjoittaneet Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen liitto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry, Keski-Suomen yrittäjät ja Keski-Suomen Kauppakamari.