Voimisto Oy - verkkokauppakonseptin tuottaminen

Projektitiimi Momenton tehtävänä oli kehittää Voimisto Oy:n ja Suomen Puheopisto Oy:n yhteistä verkkokauppakonseptia Vuorovaikutusakatemiaa. Voimisto Oy on viestintä- ja vuorovaikutusvalmennusta sekä viestinnän toteutusta ja suunnittelua tarjoava yritys. Projektin tuloksena syntyi kehittämisraportti, joka sisältää liiketoimintasuunnitelman, vertailua verkkokauppa-alustoista ja maksupalveluista, tietoa verkko-oppimisesta ja mahdollisista valmennuspoluista sekä selvityksen rahoitusmahdollisuuksista.

Projektitiimin jäsenet

Laura Nurmi:

Laura toimi projektissa projektipäällikkönä ja vastasi projektissa toteutettavan verkkokaupan teknisestä puolesta. Laura on neljännen vuoden tietojärjestelmätieteen opiskelija. Sivuaineena hän on suorittanut liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden. Projektikurssille Laura lähti, jotta pääsisi tekemään konkreettista projektia asiakkaan kanssa.

Joni Nissilä:

Joni toimi projektissa asiakassuhdevastaavana. Hän on johtamisen kuudennnen vuoden opiskelija. Joni on suorittanut sivuaineena myös markkinoinnin aineopinnot. Projektissa Joni huolehti verkkokaupan liiketoimintasuunnitelman ja ostoprosessin kehittämisestä. Hän osallistui projektikurssille, koska halusi käytännön kokemusta projektitehtävistä.

Jussi Häkkänen:

Jussi toimi projektissa IT-vastaavana. Hän vastasi projektissa käytettävien työkalujen/järjestelmien päivittämisestä ja ylläpidosta. Jussi opiskelee toista vuotta tietojärjestelmätiedettä. Lisäksi hän on käynyt sivuaineena taloustieteen opintoja. Jussi osallistui projektikurssille, koska halusi päästä kokeilemaan projektityöskentelyä käytännössä. Projektissa Jussi on yhdessä Lauran kanssa päävastuussa verkkokaupan teknisen toteutuksen suunnittelusta.

Tiina Laine:

Tiina toimi projektin sihteerinä. Hänen vastuullaan on muistioiden ja muistiinpanojen kirjoittaminen sekä valmennuspolkuun tutustuminen. Tiina on neljännen vuoden etnologian opiskelija. Sivuaineina hän on opiskellut kasvatustiedettä, kulttuuriantropologiaa sekä sosiaali- ja psykogerontologiaa. Projektikurssille Tiina osallistui, sillä halusi päästä tekemään jotakin käytännöllistä.