FINNOPT Oy - Markkinoinnin ja näkyvyyden kehittäminen

Tiimi Optimuksen tavoitteena oli tuoda uusia ideoita äskettäin perustetun it-alan yritys FINNOPT:in myyntiin ja markkinointiin. Tiimi tuotti projektin aikana asiakkaalle uusien verkkosivujen teknisen toteutuksen ja uudisti verkkosivujen sisällön sekä kirjoitti lehdistötiedotteen.

FINNOPT on neljän jyväskyläläisen tutkijatohtorin perustama viisihenkinen teolliseen optimointiin erikoistunut yritys. Yritys tarjoaa konsultointipalveluita sekä englanniksi että suomeksi ja myy tiimin kehittämää, ainutlaatuista optimointijärjestelmää.

Tiimin projektin asialistalla olivat yrityksen sanoman selkiyttäminen sekä yrityksen markkinoinnin näkyvyyden parantaminen eri viestintävälineissä. Tämä toteutetaan uudistamalla verkkosivut ja tuottamalla tiedotemateriaalia yrityksen käyttöön. Materiaalit tuotettiin sekä englanniksi että suomeksi. Asiakas antoi tiimille varsin vapaat kädet tehdä markkinointia ja myyntiä koskevia uudistuksia.  

 

Tiimi_OptimusAleksi Ruhanen, projektipäällikkö

Olen 23-vuotias tietojärjestelmätieteiden opiskelija ja opinnoissani olen maisterivaiheen alussa. Sivuaineeni ovat basic business studies ja yrityksen taloustieteen aineopinnot. Toimin projektissa projektipäällikön roolissa ja vastuullani olivat kokonaisuuden hallinta sekä tehtävistä ja aikataulusta huolehtiminen.

 

Lauri Immonen, henkilöstövastaava

Olen 26-vuotias kauppatieteiden opiskelija ja gradun valmistumista vaille valmis kauppatieteiden maisteri. Pääaineena olen lukenut johtamista, jonka lisäksi olen suorittanut aineopintotasoiset sivuaineet markkinoinnista ja laskentatoimesta.  Tämän projektin hallinnollinen roolini oli henkilöstövastaava. Olin vastuussa esimerkiksi ryhmän jäsenten hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

 

Hanna Hassinen, sihteeri

Olen maisterivaiheen suomen kielen pääaineopiskelija. Vastasin tiimissä sihteerin velvollisuuksista kielellistä, viestinnällistä ja tekstitaidollista osaamistani hyödyntäen. Lisäksi olen kerryttänyt osaamista myös sivuaineissaniopinnoissani kirjallisuudessa, informaatiotutkimuksessa, japanin kielessä ja aikuiskasvatustietessä. Aiempi työkokemukseni on pääasiassa kulttuurialalta.

 

Angelina Kuokkanen, viestintävastaava

Olen 23-vuotias kauppatieteiden opiskelija. Syksyllä aloitan ympäristöjohtamisen maisterivaiheen opinnot. Toimin projektitiimimme viestintävastaavana, eli olin vastuussa yhteydenpidosta tiimimme ja asiakkaan välillä.

 

Tomi Lundberg, varaprojektipäällikkö

Olen neljännen vuoden tietotekniikan opiskelija. Tässä tiimissä toimin varaprojektipäälikkönä eli huolehdin projektipäälikön kanssa kokonaisuuden hallinnasta. Olen yliopisto-opintojeni aikana toiminut tai toimin parhaillaan eri järjestöissä niin sihteerinä, web-vastaavana, rahastonhoitajana, varapuheenjohtajana kuin puheenjohtajana.