Naissaari Catering Oy ja Puttipaja Oy - yritysten markkinoinnin yhtenäistäminen ja ryhmämatkapaketin luominen

Tiimi Saaren projektin tarkoituksena oli yhtenäistää Naissaari Catering Oy:n ja Puttipaja Oy:n toimintaa ja markkinointiviestintää sekä lisätä heidän näkyvyyttään ja asiakasmääriään. Projektin lopputuloksena olivat uudet Naissaaren nettisivut, sosiaalisen median suunnitelma molemmille asiakasyrityksille sekä Naissaaren ryhmämatkapaketti.

Tiimin nimi Saari viittaa asiakkaaseemme eli Naissaareen ja siellä toimiviin yrityksiin, Puttipajaan sekä Naissaari Cateringiin. Nimi kuvastaa hyvin projektiamme ja sen ympäristöä; liittyihän projektimme vahvasti nimenomaan saaressa toimivien yritysten yhteistyön kehittämiseen, ryhmämatkojen lisäämiseen sekä sosiaalisen median markkinoinnin kehittämiseen. Projektiimme kuului kolme osa-aluetta: Naissaaren oman nettisivun koodaaminen, markkinointiin tarkoitetun ryhmämatkailupaketin kehittäminen ja myöskin sosiaalisen median käytön suunnitelman luominen.

Tiimiin kuului neljä henkilöä – Mika, Heta, Tapani ja Joonas –, joiden esittelyt ja kuvat löytyvät alta.

Tiimi_Saari_Mika.JPG

Mika Hartio - Projektipäällikkö, Johtava Web Designer

Projektin kulkua johti Mika Hartio, tietojärjestelmätieteen toisen vuoden opiskelija. Mika nauttii etenkin kokonaisuuksien hallinnasta ja projektin vaatimusten määrittelystä. Johtamisen lisäksi Mika toimi johtavana koodarina projektissa tehtävälle verkkosivulle. Kurssista hän osallistui saadakseen eväitä tulevaisuuden ammatteihin.  

Tiimi_Saari_Joonas.jpg

Joonas Raja - Varaprojektipäällikkö, Avustava Web Designer

Ryhmän luovana voimana toimi viidennen vuoden kemian opiskelija Joonas, jonka tehtäviin projektissa kuuluivat suunnitteluhommien lisäksi varaprojektipäälliköinti. Tällä hetkellä IT-alasta kiinnostunut Joonas haki kurssilta käytännön oppeja projektiluonteiseen työskentelyyn.  

Tiimi_Saari_Heta.jpg

Heta Laajalahti – Sihteeri, Markkinoija, Avustava ryhmämatkavastaava

Kolmantena tiimin jäsenenä toimi Heta Laajalahti, joka on kauppatieteiden opiskelija pääaineenaan markkinointi. Heta on erityisen kiinnostunut digitaalisesta mediasta ja hänellä onkin kokemusta sosiaalisen median markkinointiviestinnästä, joten projektissa hän vastasi yritysten sosiaalisen median kanavien markkinointisuunnitelmien työstämisestä. Tiimin jäsenenä Heta toimi myös sihteerinä eli hän piti huolta, että kaikki palavereissa käydyt asiat löytyivät muistioista. Lisäksi Hetan tehtäviin kuului ryhmämatkapakettien sisällön työstäminen yhdessä ryhmämatkavastaavan kanssa.

Tiimi_Saari_Tapani.JPG

Tapani Neuvonen – Ryhmämatkavastaava

Ryhmämatkavastaavana toimi Tapani Neuvonen, taloustieteen viidennen vuoden opiskelija. Uusien asioiden oppiminen on lähellä Tapanin sydäntä ja projektissa hän pääsikin tutustumaan ryhmämatkojen mielenkiintoiseen maailmaan. Ryhmämatkavastaavan tehtäviin kuului markkinoitavan ja myyvän paketin kokoaminen sekä ryhmämatkojen järjestäjien kartoittaminen ja heihin yhteyden ottaminen.