Polar Electro Oy - selvitys GoFit-verkkopalvelun kehitystarpeista

Tiimi Syke kartoitti projektissaan Polar Electro Oy:n GoFit-palvelun kehitystarpeita. GoFit on kouluille suunnattu verkkopalvelu, joka tuottaa käyttäjilleen tietoa esimerkiksi liikuntasuorituksien aikana tapahtuvasta sykkeen vaihtelusta. Tiimi toteutti projektissa suomenkielisen ja englanninkielisen selvityksen verkkopalvelun tuottamien raporttien kehittämisestä sekä palvelun yleisistä kehittämistarpeista. Lisäksi tiimi toteutti englanninkielisen esittelyvideon projektin tuotoksista asiakkaan sisäiseen käyttöön.

Tiimi_Syke.jpg
Kuvassa: Hanna Salomäki (vas.), Joonas Kalliokoski, Anniina Ihamäki, Emil Vartiainen ja Anniina Ala-Kitula. Kuvaaja: Teemu Rahikka.

Tiimin jäsenet:

Emil Vartiainen on toisen vuoden tietojärjestelmätieteen opiskelija eli tutummalta nimeltä dumppari. Hän on lukenut sivuaineina taloustiedettä ja rahoitusta. Emiliä kiinnostavat erityisesti urheiluteknologiat ja niiden hyödyntäminen osana valmennusta. Projektissa Emil toimi projektipäällikkönä.

Anniina Ihamäki on opintojaan viimeistelevä tuleva tuplamaisteri liikunta- ja kasvatustieteistä. Sivuaineinaan Anniina on opiskellut myös terveystietoa sekä viestintää. Intohimoisesti liikunta- ja hyvinvointialaan suuntautuvaa Anniinaa kiinnostavat erityisesti tutkimus- ja kehittämistyöt. Anniina toimi tiimissä projektityöntekijänä.

Anniina Ala-Kitula on käytettävyyden diplomi-insinööri, joka opiskelee hyvinvointiteknologian maisteriohjelmassa pääaineenaan liikuntafysiologia. Sivuaineinaan hän on suorittanut ravitsemus- ja kasvatustieteitä. Ihmisen fysiologia, liikunnan vaikutukset elimistön fysiologisiin muuttujiin ja ravitsemuksen merkitys hyvinvoinnille ovat Anniinan kiinnostuksen kohteita. Projektissa hän toimi projektityöntekijänä.

Hanna Salomäki on kolmannen vuoden etnologian opiskelija, sivuaineinaan englanti, liiketoimintaosaaminen sekä yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus. Hanna pitää luonnosta, kuvataiteesta sekä kaikenlaisesta matkustelusta. Hanna toimi tiimissä projektityöntekijänä.

Joonas Kalliokoski on kolmannen vuoden aikuiskasvatustieteen opiskelija ja paria kurssia vaille valmis kasvatustieteen kandidaatti. Sivuaineinaan Joonas on opiskellut sosiologiaa ja psykologiaa. Häntä kiinnostavat koulutussosiologia ja koulutuksen tutkimukseen liittyvät asiat. Tiimissä Joonas toimi projektisihteerinä.