Vakuutusväen Liitto VvL ry – ammattiliiton imago nuoremmaksi

Tiimi Sociuksen tehtävänä oli aktivoida nuoria vakuutusalalla toimivia henkilöitä liittymään ja toimimaan VvL:ssä sekä samalla nuorentaa vakuutusalan ammattiliiton imagoa.

Tätä varten tiimi loi kattavaa markkinointimateriaalia, kuten mainosvideoita (ks. video1 ja video2), sekä tapahtumakonseptin, jolla haluttiin kehittää vakuutusalalla työskentelevien ja opiskelevien henkilöiden verkostoitumista. Lisäksi tiimi kartoitti kyselyn avulla vakuutusalalla opiskelevien mielikuvia ja tietämystä Vakuutusväen Liitto VvL ry:stä, ja laati tämän pohjalta kehittämisehdotuksia VvL:n toiminnalle. Vakuutusväen Liitto VvL ry on suomalainen vakuutusalan työntekijöiden ammattiliitto, jonka tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat vakuutusalan työehtosopimuksesta neuvotteleminen ja sopiminen työnantajajärjestön kanssa sekä työehtojen ja -olojen valvominen. Liitto on perustettu vuonna 1945 ja tällä hetkellä jäseniä on noin 6000.

Tiimi Socius

Tiimi Socius.jpg

EMMA HYTÖNEN aloitti musiikkitieteen pääaineopinnot vuonna 2009. Sivuaineina hänellä on liiketoimintaosaamisen perusteet, henkilöstöjohtaminen, yhteisöviestintä ja draamakasvatus. Emmalla on useammalta vuodelta asiakaspalvelu- sekä esimieskokemusta. Lisäksi hän on toiminut Jyväskylän musiikkitieteen opiskelijoiden ainejärjestö Trioli ry:n puheenjohtajana ja taloudenhoitajana. Projektissa Emma toimi projektipäällikkönä.

TIMO OKKER on kolmannen vuoden yliopisto-opiskelija. Pääaineenaan hän opiskelee tietojärjestelmätiedettä ja sivuaineinaan liiketoimintaosaamista sekä psykologiaa. Tulevaisuudessa Timo haluaa panostaa opinnoissaan ja urallaan yhä enemmän kansainvälistymiseen sekä monipuoliseen kielitaitoon. Harrastuksina hänellä on monipuolinen liikunta, kirjallisuus ja kalastus. Intohimokseen hän tunnustaa elokuvat.

JUULI RAIVOLA on kolmatta opiskeluvuottaan aloitteleva nanotieteiden opiskelija. Pääaineena hänellä on kemia, sivuaineena solu- ja molekyylibiologia sekä fysiikka. Keväällä 2014 Juuli on lähdössä vaihtoon Tanskaan ja sieltä tullessa pitäisi kandidaatin tutkinto olla valmis. Opiskelun vastapainona Juuli liikkuu monipuolisesti ja nauttii musiikista, niin kuuntelijana, kuin soittajanakin.

SATU HAAPANIEMI on kolmannen vuoden yhteiskuntatieteilijä, jolla on pääaineenaan valtio-oppi ja sivuaineenaan sosiologia. Kandidaatin tutkielman hän on tehnyt mediassa esiintyvästä väkivaltapuheesta osana suomalaisuutta ja tulevaisuudessa hän haluaisikin toimia turvallisuusalalla. Vapaa-aikanaan hän urheilee paljon, mutta pitää myös erilaisista kädentaidoista kuten piirtämisestä ja maalaamisesta. Musiikki ja elokuvat kuuluvat arjen rentoutumiskeinoihin.

MARKKU RUOSTETSAARI aloitti opiskelun Jyväskylän yliopistossa vuonna 2011. Pääaineenaan hänellä on kansantaloustiede ja sivuaineina tilastotiede sekä laskentatoimi. Näiden lisäksi myös kauppaoikeus kiinnostaa häntä, erityisesti verotusoikeuden muodostuminen. Armeijan Markku suoritti vuonna 2012, mikä on aiheuttanut hänen opinnoilleen hieman lisäsuunnittelua. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat kirjat, rooli- ja strategiapelit sekä lenkkeily ja hiihto.