Vapo Oy Clean Waters – puhtaiden vesien puolesta

Tiimi ProAqua selvitti Clean Watersin kansainvälistymismahdollisuuksia Euroopassa ja kolmessa sen ulkopuolisessa maassa.

Clean Waters tarjoaa asiantuntija- ja kunnostuspalveluita luonnonvesien puhdistamisen ja parantamisen parissa. Clean Waters on perustettu 2013 ja saanut saman tien tilauksia Suomen markkinoilta. Yrityksen kasvutoiveiden pohjalta selvitettiin Clean Watersin mahdollisuuksia Suomen rajojen ulkopuolella. Tiimi ProAquan selvitys kokosi tietoa mm. maiden markkinoista, lainsäädännöstä ja luonnonolosuhteista. Selvityksen perusteella pystyttiin jaottelemaan maat potentiaalin mukaan ja sen tuloksia voidaan hyödyntää Clean Watersin kansainvälistymisen suunnittelussa.

Tiimin jäsenet:

Milla Sarja

Olen yritysten ympäristöjohtamisen maisteriopintoja viimeistelevä tradenomi ja pienen pojan äiti. Tradenomin tutkinto minulla on JAMK:n International business-linjalta. Toimin tiimissämme projektipäällikön roolissa, ja vastuualueenani oli mm. asiakasyhteydenpito ja kokonaisuuksien hallinta. Työelämäprojektin asiakascase oli loistava projekti minulle, sillä pääsin hyödyntämään ja haastamaan sekä bisnes- että ympäristöasioiden ymmärrystäni tehtävän suorittamisessa. Lisäksi kurssi tarjosi mahdollisuuden oppia hyödyllisiä taitoja projektityöskentelyn tiimoilta.

Minna Valtonen

Olen neljännen vuoden englannin kielen pääaineopiskelija. Sivuaineinani olen opiskellut muun muassa viestinnän sekä yhteiskuntatieteiden perusopinnot. Projektissa toimin Tiimi ProAquan projektisihteerinä ja vastasin tiimin työajan seurannasta sekä tekstien oikoluvusta ja niiden kieliasun tarkistuksesta. Olen kiinnostunut kansainvälisyydestä sekä eri kulttuureista − opintoihini onkin kuulunut Erasmus-vaihto Irlannissa. Projekti tarjosi erinomaisen tilaisuuden sekä soveltaa yliopistossa hankkimiani taitoja käytäntöön että oppia uusia asioita niin asiakkaan toimialasta kuin myös kansainvälistymisestäkin.

Elina Sorri

Olen ympäristöalan viestintään erikoistunut ekologian ja evoluutiobiologian maisterivaiheen opiskelija ja toimin Tiimi ProAquassa varaprojektipäällikkönä. Projektipäällikön tukitehtävien lisäksi toimin tiimimme asiantuntijajäsenenä asiakasyrityksemme alaan liittyvissä kysymyksissä. Olen työskennellyt erilaisissa ympäristöalan viestinnän ja tutkimuksen tehtävissä Suomessa, Englannissa ja Venäjällä ja olen erityisen kiinnostunut kansainvälisestä ympäristöalan viestinnästä, yhteistyöhankkeista, lainsäädännöstä ja liiketoiminnasta. Tämä projekti tarjosikin siten erittäin mielenkiintoisia tehtäviä nopeasti kehittyvässä ympäristöalan yrityksessä.

Jenni Lindfors

Olen Saksan kielen ja kulttuurin maisterivaiheen pääaineopiskelija. Sivuaineena olen opiskellut yhteiskuntatieteitä. Olen aivan opintojeni loppusuoralla.  Tiimi ProAquassa toimin tekniikkavastaavana, mikä tarkoittaa sitä, että vastasin tiimimme asiakirjojen tallentamisesta työympäristö Optimaan. Lisäksi vastasin projektissamme esiselvityksen tekemisestä mm. saksan kielisistä maista. Olen asunut niin Sveitsissä kuin Saksassakin, joten keskieurooppalainen kulttuuri on tullut minulle tutuksi. Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja eri kulttuureista. Myös ympäristökysymykset ovat yhteiskunnallisia kysymyksiä ja kuuluvat kiinteästi kulttuuriin ja vaikuttavat sitä kautta asenteisiin ja toimintaan. Tämä projekti tarjosi hyvät lähtökohdat laajentaa omaa osaamistani kulttuurien ja yhteiskuntien saralla tutustumalla eri maiden ympäristönsuojelulakeihin ja ympäristöpolitiikkaan.

A.B.

Olen opiskellut kansainvälistä yrittäjyyttä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. ProAqua -tiimissä autoin kansainvälistymisen puolella ja riskihallinnassa. Minulla on työkokemusta Ranskassa ja Suomessa, ja olen toiminut usein tiimissä. Minulla on vahvaa kokemusta erilaisten asiantuntijoiden kanssa keskustelemisesta. Lisäksi olen tottunut ymmärtämään nopeasti bisnesympäristön haasteita ja miten niitä ratkaistaan. Vahvuuksiani ovat strateginen ajattelu, kansainväliset mallit ja yrittäjän ajattelutapa.