Villa Hiidenmäki Oy – tarkoituksenmukaista verkkomarkkinointia

Tiimi VETJAn tehtävänä oli uudistaa yrityksen verkkosivut, selvittää verkkokaupan avaamisen mahdollisuuksia ja täydentää omatoimipalveluiden valikoimaa. Villa Hiidenmäen tarinassa tiimi hyödynsi lähiympäristöstä löytyneitä koruja ja paikan historiaa muinaissuomalaisena uhripaikkana.

Villa Hiidenmäki Oy tarjoaa majoitus-, kokous- ja matkailupalveluita, joihin kuuluvat mm. jousiammuntaa ja viikinkitikanheittoa sisältävä Hiidenkierros. Historia näkyy niin yrityksen viikinkiteemassa kuin tilallakin, johon kuuluu luonnonsuojelualue ja museoviraston suojaama rautakautinen kalmisto.

Tiimi VETJA

Tiimi VETJA.jpegVILLE VAKKURI toimi projektipäällikkönä ja vastasi projektin kokonaiskuvasta, raporttien koonnista, tuntikirjanpidosta, tiimin keskinäisestä yhteydenpidosta sekä tuki omalla osallistumisellaan muita tiimiläisiä heidän osa-alueillaan.

EMILIA LEINONEN toimi yhteyshenkilönä projektin jäsenten ja asiakkaan välillä. Hän osallistui myös verkkosivujen sisällöntuottamiseen sekä geokätkennän suunnitteluun ja toteutukseen.

TIIA STÉN oli projektin sihteeri ja vastasi dokumenttien koonnista ja viimeistelystä. Lisäksi hän osallistui verkkosivujen suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen.

JUKKA KORHONEN toimi teknisenä ja verkkomarkkinointiasiantuntijana. Hän selvitti mm. GPS-paikantimien toimintaperiaattet ja vastasi niiden käyttöönoton teknisestä toteutuksesta. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuului verkkosivujen suunnittelu ja toteutus sekä selvityksen laatiminen verkkonäkyvyyden parantamiseksi

ANNA-MARI HAVERISEN tehtäviin kuului perehtyminen geokätkentään, tilan historiaan ja luonnonsuojelualueeseen sekä sisällöntuottaminen näiden pohjalta geokätkentä-palvelulle ja yrityksen verkkosivuille. Matkailuasiantuntijana hän osallistui geokätkentäreitin suunnitteluun ja yrityksen historiallisen tarinan täydentämiseen.