Projektit

Monitieteisessä työelämäprojektissa on toteutettu projekteja jo vuodesta 2011 lähtien. Kaikkiaan projekteja on tähän mennessä tehty jo noin 55 kappaletta ja niitä on ollut toteuttamassa yli 200 opiskelijaa.

Englanniksi toteutetut projektit näet täältä!

 

Valmistuneet projektit

2018 Syksy | 2018 Kesä | 2017 Syksy | 2017 Kesä | 2016 Kesä | 2015 Kesä | 2015 Kevät | 2014 Kesä | 2013 Talvi | 2013 Kesä | 2012 Kesä | 2012 Kevät | 2011 Kesä

2018 Syksy

 

Specialcase 2

Toinen kohdennettu monitieteinen työelämäprojekti käynnistyy pian! Toimeksianto liittyy historiallisten aineistojen esittämiseen uusilla tavoilla. Voit käydä lukemassa vielä lisää toimeksiannon suuntaviivoista linkistä.

Lue lisää...


Innovoiva duo – Markkinoinnin kehittämistä Lipas-projektille

Lipas-projektin toimeksianto kohdistui markkinointiin, erityisesti uima- ja jäähalliportaalien osalta kohdentuen energiatietojen syötön tehostamiseen Lipas-järjestelmään. Tiimillä oli mahdollisuuksia edistää energiankulutustietojen kautta ymmärryksen lisäämistä energian kulutuksesta - kurkkaa mitä casessa saatiin aikaan!

Lue lisää...


2018 Kesä

 

Tietohallitsijat - ideoita tiedonhallintaan ITIL-oppien kautta

Tietohallitsijat tutkivat projektissaan kuinka ITIL pohjaiset Incident Management- ja Problem Management prosessit, sisältäen Known Error käsittelyn, saadaan parhaiten osaksi yrityksen asiakastuen käsikirjaa.

Lue lisää... 


2017 Syksy

 

Syksyllä monitieteiset Tiimi&Työnantaja -kurssin projektiryhmät toteuttivat projektinsa Athleticalle ja OP Keski-Suomelle.

 

Team Voima - Potkua Athletican markkinointiin

Projektin  tavoitteena on kehittää Athletican markkinointia yrityksen asiakasmäärän kasvattamiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi. Lisätavoitteena on toteuttaa muutamia markkinointikokeiluja.

Lue lisää...

OP Keski-Suomi - Oppilaitosyhteistyön kehittäminen

Projektin tavoitteena oli tarkastella OP Keski-Suomen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja selvittää kuinka oppilaitoksissa koetaan olemassa oleva yhteistyö sekä minkälaista yhteistyötä toivottaisiin jatkossa.

Lue lisää...

2017 Kesä

 

Kesällä monitieteiset projektiryhmät toteuttivat projektinsa FinMeasille, Jyväskylän kaupungille, Tavinsulalle ja Vinanssi Oy:lle. Jyväskylän yliopiston Tiedonjyvä -lehti uutisoi kesän 2017 -toteutuksesta elokuussa 2017. Lue lisää Tiedonjyvästä!

 

Finmeas - Monitieteinen työelämäprojekti Case Finmeas

Projektin ensisijaisena tavoitteena on luoda innovaatioita FinMeasin ydintoiminnan tukemiseen ja laajentamiseen. Tiimi kehittelee projektissa ideoita asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseksi sekä markkinointitutkimusta yhden idean pohjalta.

Lue lisää...

Jyväskylän kaupunki - Valoa kaupungin yritysyhteistyölle

Projektin tavoitteena oli tutkia Jyväskylän kaupungin ja yritysten yhteistyötä erityisesti tapahtumien osalta.Tiimi toteutti haastattelututkimuksen keskustan kivijalkaliikkeissä ja ravintoloissa.

Lue lisää...

Tavinsulka - Markkinointikampanja Tavinsulalle

Tiimi Vamos! toteuttaa Tavinsulalle markkinointikampanjaa, jonka tavoitteena on lisätä yrityksen tunnettavuutta ja tehostaa uusasiakashankintaa.

Lue lisää...

Vinanssi Oy:n suhdemarkkinointiprojekti

Team Duplex toteutti projektin Vinanssi Oy:n suhdemarkkinointiin liittyen. Projektin tavoitteena on lisätä Vinanssi Oy:n tunnettavuutta opiskelijoiden keskuudessa.

Lue lisää...


2016 Kesä

Tiimi Eko kartoitti projektissaan kotihoitopalveluita tarjoavalle Ania-Ecolle keinoja, joilla yritys voi lisätä näkyvyyttään Jyväskylän seudulla erityisesti yksityisasiakkaiden keskuudessa.

Lue lisää...

Tiimi Kampuksen projektissa selkeytettiin Campus FI (Future Innovation) -hankkeen viestintää.

Lue lisää...

Tiimi Momenton tehtävänä oli kehittää Voimisto Oy:n ja Suomen Puheopisto Oy:n yhteistä verkkokauppakonseptia Vuorovaikutusakatemiaa.

Lue lisää...

Tiimi Optimus toi uusia ideoita äskettäin perustetun it-alan yritys FINNOPT:in myyntiin ja markkinointiin.

Lue lisää...

Tiimi Saaren tavoitteena oli yhtenäistää Naissaari Catering Oy:n ja Puttipaja Oy:n toimintaa ja markkinointiviestintää sekä lisätä heidän näkyvyyttään ja asiakasmääriään.

Lue lisää...

Tiimi Sykkeen projektissa kartoitettiin kehitystarpeita kouluille suunnatusta Polarin GoFit-verkkopalvelusta.

Lue lisää...


 2015 Kesä 

Tiimin Edicton projektin tavoitteena oli lisätä asiakasyritys PS-kustannuksen tietoa HR-kirjallisuuden potentiaalisista ostajista ja kohderyhmistä. Tiimi toteutti tutkimushaastatteluja, joissa kartoitettiin HR- ja johtamistehtävissä toimivien mielipiteitä heihin kohdistuvaan markkinointiiin liittyen. Projektin tuloksena oli tilaisuus, jossa esiteltiin asiakkaalle tutkimuksen tuloksia sekä haastattelujen ja muun tiedonhankinnan pohjalta laadittu markkinointisuunnitelma. 

Lue lisää...

Fimea – ymmärryksen lisääminen moniammatillisesta tiimityöstä

Tiimi Synteesin projektin tavoitteena oli auttaa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaa viestimään moniammatillisesta tiimityöstä sosiaali- ja terveydenhoitoaloilla. Tämä toteutettiin luomalla viestinnän työkaluja Fimean käyttöön.

Lue lisää...

Tiimi Catenan tuotti asiakkaalleen Stemma Oy:lle kirjallisen raportin, joka helpottaa jatkossa liiketoimintaa tukevan toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa sekä myöhemmin sen jalkauttamisessa.

Lue lisää...

Tiimi Solution^2 keskittyi projektissaan aloittelevan yrityksen näkyvyyden sekä markkinointiviestinnän kehittämiseen tuottamalla heille markkinointiviestintäsuunnitelman ja päivittämällä yrityksen verkkosisältöä.

Lue lisää...

KS KITEK Oy - kuinka kerätä asiakaspalautetta tehokkaammin?

Tiimi Estatekin projektin tavoitteena oli ideoida KS KITEK Oy:lle uusi toimivampi tapa asiakaspalautteen keräämiseen.

Lue lisää...

Tiimi ProAqua selvitti Clean Watersin kansainvälistymismahdollisuuksia Euroopassa ja kolmessa sen ulkopuolisessa maassa.

Lue lisää...

Tiimi Valon tavoitteena oli luoda HAHKU-tietopalvelun prototyyppi ja viestintäsuunnitelma tietopalvelun näkyvyyden parantamiseksi.

Lue lisää...

 

 2015 Kevät 

Tiimi Daikon projekti kehitti Majatalo Villasen toimintaa, markkinointia ja viestintää

Lue lisää...

SPT-Group Oy – organisaation viestintää ja medianäkyvyyttä

Tiimi Debitumin projektissa keskityttiin mm. asiakkaan henkilöstön organisoinnin kehittämiseen.

Lue lisää...

Tiimi DP kehitti projektissaan RecoApp Oy:n mobiilisovelluksen käytettävyyttä ja ideoi asiakkaan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia.

Lue lisää...

 

 2014 Kesä 

Tiimi Lumenin tehtävät liittyivät kansainväliseen markkinointiin, verkkosivujen sisällöntuotantoon ja uudenlaisten näkökulmien esille tuomiseen.

Lue lisää...

Projektitiimi Unelma selvitti unelmien työpaikan anatomian ja teki sosiaalisen median kampanjasuunnitelman Humap Oy:lle.

Lue lisää...

Uh mikä tiimi - katso kuvat!

Lue lisää...

Tiimi AsPro kehitti kansainvälistä markkinointia ja brändäystä paikallisen it-alan yrityksen uudelle tuotteelle: Bookient-ajanvarausjärjestelmälle. Tiimin nimi on lyhenne sanoista asiakas-/asiantuntijaprojekti.

Lue lisää...

Tiimi FABULA (lat. “tarina”) tehtävänä oli koota Jyväskylän yrityshautomo Protomosta alkunsa saaneiden yritysten tarinat samankaltaiseksi kokonaisuudeksi kuin suosittu Terho Puustisen ja Mika Mäkeläisen teos Taivas + Helvetti.

Lue lisää...

Tiimi LuKivan tehtävänä oli toteuttaa Lukusilta.fi-sivustolla julkaistavaan Vanhempainoppaaseen sisältöä, joka tarjoaa vertaistukea sekä tietoa lasten lukemissujuvuuden haasteista.

Lue lisää...

Tiimi Metafora kehitti asiakkaan mobiililiiketoimintaa tekemällä liiketoiminta- ja kilpailijakartoituksia sekä tuoteinnovointia.

Lue lisää...

Tiimi IdeaRalli sai työkseen kehittää konseptin Jyväskylä Entrepreneurship Society ry:n rekrytointiverkostolle. Verkoston tarkoituksena on edistää korkeakouluopiskelijoiden harjoittelu- ja työpaikan löytymistä sekä alueen yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Nimensä mukaisesti tiimin työskentely keskittyi siis paljolti ideointiin, hahmotteluun ja kypsyttelyyn.

Lue lisää...

 

 2013 Talvi 

Tiimi HowHaun tehtävänä on kehittää maatilamatkailuyritykselle koiraharrastuksiin liittyvää liiketoimintaa. Tiimin nimi kertookin tärkeimmän: kuinka koiraharrastuksesta saadaan maatilamatkailuyritykselle kannattavaa bisnestä? Tiimin tehtävänä on mm. tehdä kilpailijakartoitusta ja suorittaa sähköinen kyselytutkimus koiraharrastajille.

Lue lisää...

Tiimi RYTKE:n tehtävänä oli saada ihmiset innostumaan vapaaehtoistyöstä Yläkaupungin Yö -tapahtumassa. Nimi "rytke" tuleekin osuvasti sanoista, rekrytointi, yö, taide, kaupunki ja elämä.

Lue lisää...

 

 

 2013 Kesä 

Tiimi Ikiliikkuja kehitti Liikkujan viikkoa mm. etsimällä uusia yhteistyökumppaneita, laajentamalla kohderyhmiä, lisäämällä tunnettuutta ja edistämällä markkinointia sekä ideoimalla ja kehittämällä uusia tapahtumia. Lisäksi opiskelijat tuottivat valmista mainosmateriaalia.

Lue lisää...

Tiimi Tuhka laati tuhkauurnaliiketoimintaa kehittävälle asiakkaalleen kattavan tietopaketin suruun ja hautajaisiin liittyen sekä kehitti liiketoimintakonseptia nuorekkaasta näkökulmasta.

Lue lisää...

Tiimi JATKE kehitti projektissaan toiminnanohjausjärjestelmiä tekevän Manage Applications Ky:n markkinointia ja imagoa. Tätä varten tiimi suunnitteli yritykselle uudet verkkosivut. Projektin aikana tiimi toteutti myös mm.kyselyn yrityksen asiakkaille sekä teki selvityksen yrityksen toiminnan kehittämiseksi.

Lue lisää...

Tiimi Sociuksen tehtävänä oli aktivoida nuoria vakuutusalalla toimivia henkilöitä liittymään ja toimimaan VvL:ssä sekä samalla nuorentaa vakuutusalan ammattiliiton imagoa.

Lue lisää...

 2012 Kesä 

Keski-Suomen hoiva-alan yritysten yhteisö – yhdistyksen perustamisen käsikirja

Projektin aluksi tiimi HALA laati selvityksen eri yhteistoimintamuodoista, joista asiakas valitsi yhdistyksen. Tämän jälkeen tiimi kokosi perusteellisen käsikirjan, jossa perehdyttiin yhdistyksen perustamisen alkuvaiheisiin ja markkinointiin. Lisäksi tiimi kartoitti julkisen sektorin kehitystoiveita.

Lue lisää...

Tiimi Mägin tehtävänä oli tuotteistaa Riihivuoren ravintolatoiminnan ympärille virkistys- ja kokouspalveluita sekä kehittää niiden markkinointia. Erilaisilla toiminnallisilla paketeilla pyrittiin monipuolistamaan nykyisiä palveluita ja luomaan uusia asiakaskontakteja. Lisäksi tiimi kehitti tarvittavaa yritysverkostoa Riihivuorelle ulkopuolisiin kontakteihin sekä rakensi aikataulut ja ohjelmat koordinoitujen pakettien luomiseksi.

Lue lisää...

Taiga Talotekniikka – uuden tuotteen markkinointi

Tiimi Igniksen tehtävänä oli lisätä asiakkaan uuden tuotteen näkyvyyttä mm. laatimalla tuote-esite ja suunnittelemalla tuotteelle verkkosivut. Lisäksi tiimi suoritti markkinatutkimuksen venevalmistajille ja linja-autoliikennöitsijöille.

Lue lisää...

Tiimi Synapsi kehitti lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun liittyviä lisäpalveluja, joiden tarkoituksena on parantaa muun muassa lääkitysturvallisuutta ja työtehokkuutta. Projektissa selvitettiin sekä terveydenhuollossa käytettyjä teknologioita että niiden käytettävyyttä.

Lue lisää...

eTalokirja – brändin vahvistaminen ja tuotekehityksen tukeminen

Tiimi Domus toteutti asiakkaalle esittelyvideon.

Lue lisää...

 

 2012 Kevät 

Tiimi Aumonen suunnitteli asiakkaan uuden tuotteen - Aumone Media Controllerille - markkinointia, laati asiakaskyselyn ja teknologia- sekä kilpailijakartoituksia sekä loi yritykselle työkalut tehokkaan myynnin ja markkinoinnin tueksi. Lisäksi tiimi toteutti tuotteelle verkkosivut, esitteen ja käyttöliittymädemon.

Lue lisää...

Tiimi Lestin tehtävänä oli kehittää Kinnulassa työjalkineita valmistavan Finnorto Oy:n tuotteiden imagoa sekä tuottaa uusia ideoita ja keinoja liiketoiminnan kehittämiseen. Markkinatutkimuksen pohjalta tiimi laati toimenpide-ehdotuksia ja ideoita yrityksen visuaalisen ilmeen kehittämiseksi.

Lue lisää...

Tiimi Mosaiikki kehitti kirjapainon ylijäämämateriaalista valmistettavaa, ekologista Tilkku-muistikirjaa yksilölliseksi tuotesarjaksi lisäämällä kirjojen ulkoasuun yhtenäisiä elementtejä ja selkiyttämällä markkinointiviestintää. Projektin aikana toteutettiin myös markkinointikokeilu Jyväskylän kirjamessuilla.

Lue lisää...

Tiimi Naavalla kehitti matkailutarjontaa ja markkinointiviestintää kahdelle asiakkaalle: Multian kunnalle ja Mustalahden Makasiinille.

Lue lisää...

Kärki-tiimin tehtävänä oli asiakaslähtöisen viestinnän kehittäminen, henkilökunnalle suunnatun kyselyn toteuttaminen ja selvityksen laatiminen digitaalisista näyttötauluista.

Lue lisää...

 2011 Kesä 

Tiimi NopoXin tehtävänä oli Nopola News –verkkopalvelun tuotteistamisen ja markkinoinnin kehittäminen.

Lue lisää...

Kaasua Laadulla -tiimi kartoitti potentiaalisia asiakasryhmiä, osoitti asiakkaille päästöttömien kuljetusten luoman lisäarvon sekä kehitti myyntiä ja markkinointia. Lisäksi tiimi arvioi yrityksen kasvumahdollisuuksia ja sen, mitä kasvu yritykseltä todellisuudessa vaatisi.

Lue lisää...

Tiimi VETJAn tehtävänä oli uudistaa yrityksen verkkosivut, selvittää verkkokaupan avaamisen mahdollisuuksia ja täydentää omatoimipalveluiden valikoimaa. Villa Hiidenmäen tarinassa tiimi hyödynsi lähiympäristöstä löytyneitä koruja ja paikan historiaa muinaissuomalaisena uhripaikkana.

Lue lisää...

Tiimi Mustikkalan tehtävänä oli verkkosivuapteekin rakenteen ja käytettävyyden analysointi ja kehittäminen.

Lue lisää...