Usein kysytyt kysymykset

Millaisia projekteja opintojaksolla toteutetaan?

Projektin sisältö ja toteutus riippuvat asiakkaan ja tiimin luonteesta. Projektin lopullinen toimeksianto sovitaan aloituspalaverissa. Opintojaksolla voi olla siis hyvin monenlaisia projekteja. Aiemmin toteutetuista projekteista pääset lukemaan täältä.

Ketkä ovat asiakkaina?

Asiakkaina voivat olla paikalliset yritykset, yhdistykset sekä julkisen sektorin organisaatiot. Asiakkaita ei kerrota etukäteen opiskelijoille. Jokainen tiimi saa tietää asiakkaansa aloituspalaverissa.

Etsitäänkö asiakas itse vai ovatko ne valmiina?

Opintojakson ohjaajat valitsevat sopivat asiakkaat opintojaksolle.

Millä perusteella tiimit muodostetaan? Voinko päästä kaverini kanssa samaan tiimiin? Voinko hakea tietyn asiakkaan projektitiimiin?

Opintojakson ohjaajat valitsevat opiskelijat hakemusten perusteella. Opiskelijoista muodostetaan monitieteisiä tiimejä, jotka soveltuvat osaamiseltaan ja koulutukseltaan toimeksiannon toteuttamiseen. Opiskelijat eivät siis voi suoraan vaikuttaa, mihin tiimiin he pääsevät.

Kuka omistaa valmiin projektin tuotokset?

Opintojakson alussa tiimi ja asiakas allekirjoittavat projektisopimuksen, jonka mukaan omistusoikeus projektin tuloksiin ja immateriaalioikeuksiin kuuluu tilaajalle. Kullekin tiimin jäsenelle jää kuitenkin oikeus käyttää aikaansaamiaan tuloksia esimerkiksi omissa opiskeluissaan tai referenssinä ansioluettelossaan.

Kuinka laaja opintojakso on? Kuinka paljon viikoittaista työaikaa opintojakso vaatii? Kuinka opintopisteet määrittyvät?

Opintojakso on 5–7 opintopisteen laajuinen. Opintojaksoon kuuluvat projektityön tekemisen (4–6 op, 120–180h) lisäksi läsnäoloa vaativat aloitusluennot, projektikahvit ja loppuseminaari sekä ohjauskeskustelut (1 op).

Jokainen opiskelijatiimi päättää projektinsa laajuuden yhdessä asiakkaan kanssa. Viikoittainen työaika on keskimäärin 10 tuntia viikossa. Työtunnit ovat suoraan verrannollisia opintopisteisiin, joten samassa tiimissä olevat voivat saada kurssista vähemmän tai enemmän opintopisteitä verrattuna muihin tiimin jäseniin.

Kuinka opintojaksolle haetaan?

Opintojaksolle hakeminen tapahtuu kevätlukukaudella, jolloin verkkosivuille avautuu hakulomake. Haun alkamisesta ilmoitetaan verkkosivuilla, ja hakuohjeet löytyvät täältä.

Voivatko jatko-opiskelijat hakea opintojaksolle?

Myös jatko-opiskelijat voivat hakea opintojaksolle. Jatko-opiskelijan tulee itse selvittää opintojakson mahdollinen korvaavuus ja omiin opintoihin sisällyttäminen omasta tiedekunnastaan.

Millaisia esitietoja opintojaksolla tarvitaan?

Opintojaksolle ei ole rajoituksia pääaineen tai aiempien opintojen suhteen, mutta hakijoilta toivotaan pitkälle edenneitä oman pääaineen opintoja.

Onko etätyöskentely mahdollista?

Osittainen etätyöskentely on mahdollista. Opintojaksolla on muutamia luentoja ja tapaamisia, joilla on läsnäolopakko. Varsinainen projektityöskentely ei välttämättä vaadi läsnäoloa Jyväskylässä. Jokainen tiimi sopii toimintakäytännöistään itse. Tärkeintä on, että tiimityöskentely onnistuu ja projekti on valmis deadlineen mennessä.

Mitä yritykset maksavat yliopistolle? Mihin rahat käytetään?

Yritykset maksavat yliopistolle hallintomaksun (1200€ + alv.), joka osaltaan mahdollistaa opintojakson käytännön järjestelyt, pienet ruokatarjoilut opiskelijoiden yhteisiin tapaamisiin ja kattaa tilakulut.

Maksetaanko opiskelijoille palkkaa tai muuta korvausta?

Kyseessä on opintojakso, ja opiskelijat saavat työstään opintopisteitä mutta eivät palkkaa. Tarvittaessa asiakkaat kuitenkin maksavat opiskelijoille kohtuulliset kulukorvaukset (esim. matkakulut) etukäteen sovitun mukaisesti.