Työelämään sijoittuminen

Valmistuneiden työelämään sijoittuminen - Töissä.fi

Töissä.fi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään. Sijoittumistietoa voi hakea pääaineen tai koulutusohjelman nimellä. 

Valmistuneiden työllistyminen ja urakehitys

Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut seuraa yliopistosta valmistuneiden työelämään sijoittumista sijoittumisseurantakyselyllä, joka lähetetään alumneille noin vuoden päästä valmistumisesta.

Pidemmällä aikavälillä valmistuneiden työurien kehitystä selvitetään valtakunnallisessa yhteistyössä toteutettavin uraseurantakyselyin. (seurantakyselyiden tietosuojailmoitus)

(Data file description for career monitoring survey)

 Lisätietoa valtakunnallisesta uraseurantayhteistyöstä: aarresaari.net/uraseuranta

Maistereiden sijoittumisseuranta: vuosi valmistumisen jälkeen

Maistereiden uraseuranta: viisi vuotta valmistumisen jälkeen

Tohtoreiden uraseuranta: 2-3 vuotta valmistumisen jälkeen


Työelämäinformaation tietopalvelu - TYTTi

TYTTi -palvelu on työelämäaiheisen informaation keskitetty tietopalvelu yliopiston henkilöstölle ja opiskelijoille. Palvelun tavoitteena on helpottaa työelämäaiheisen uutisoinnin seurantaa, sekä toimia eri koulutusaloja koskevien työelämäaiheisten selvitysten ja julkaisujen tietovarastona. Palvelun ylläpidosta vastaa yliopiston työelämäpalvelut.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: