Yrittäjyys yhdistää - Yrittäjyysosaaminen kasvuun oppilaitosyhteistyössä

31.10.2016 päättynessä Yrittäjyys yhdistää -hankkeessa pureuduttiin opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen kasvattamiseen ja yrittäjyyskoulutuksen kehittämiseen. Hankkeessa luotiin Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteinen yrittäjyysosaamisen kehittämisen konsepti, joka konkretisoituu mm. yhteisinä yrittäjyysopintoina. Yhteiset kurssit ja valmennukset tarjoavat välineitä opiskelijan oman ura- ja yrittäjyyspohdinnan jäsentämiseen sekä konkreettisen mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ja omaa liikeideaa osana opintoja yli koulutusaste- ja koulutusalarajojen. Hankkeessa keskityttiin vahvistamaan sellaisia Yrittäjyys yhdistää -logotyöelämävalmiuksia, jotka edesauttavat opiskelijoiden työllistymistä ja mahdollisen yrityksen perustamista valmistumisvaiheessa.

Ymmärrys kumppanioppilaitosten tilanteesta on kuitenkin avainasemassa rakennettaessa aidosti yhteistä tapaa kehittää opiskelijoiden yrittäjyysosaamista. Yhteisen ymmärryksen luomiseksi hankkeessa laadittiin Yrittäjyyskoulutuksen nykytila-analyysi, jonka pohjalta pystyttiin muodostamaan kokonaiskuva siitä, kuinka yrittäjyyskoulutusta ja sitä sivuavia palveluita toteutetaan eri oppilaitoksissa. 

  • Toteuttajat: päätoteuttajana Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut kumppaneinaan Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (AO)
  • Kesto: 1.2.2015 - 31.10.2016
  • Rahoittaja: Keski-Suomen liitto (maakunnan kehittämisraha)

Tulokset:

Yhteisten yrittäjyysopintojen myötä luotiin paitsi aiempaa laajempaa, avoimempaa ja monipuolisempaa yrittäjyyskoulutustarjontaa, myös yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden ja opettajien verkostoitumista oppilaitosten ja koulutusalojen välillä. Hankkeen vaikutukset näkyvät opiskelijoille kattavampana yrittäjyystarjontana omassa oppilaitoksessa, opintojen päätyttyä opiskelijoiden vahvistuneina yrittäjyys- ja työelämävalmiuksina, parempana työllistymisenä ja yritysten perustamisena.

Ajantasaiset tiedot siitä, mitä yrittäjyyskursseja Jyväskylän yliopistossa on hankkeen päätyttyä kulloinkin tarjolla, näet Yrittäjyys-sivulta.

Hanke mediassa:

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Maria Kotiranta, 0400 247 465, maria.kotiranta[at]jyu.fi
Projektipäällikkö Niina Pitkänen (äitiysvapaalla)
#yrittajyysyhdistaa

Liiton logo.jpg