Työharjoittelu

 

Mitä hyötyä harjoittelijan palkkaamisesta on?

Työharjoittelu tarjoaa parhaimmillaan lisäresurssin toteuttaa suunniteltu projekti tai kehittämishanke, teettää erilaisia selvityksiä ja kyselyjä, saada uusia ideoita ja tietotaitoa yrityksen käyttöön sekä uusinta tietoa yliopistokoulutuksen sisällöstä ja laadusta.

Apua rekrytointiin

Hyvä työntekijä on työnantajalla ensiarvoisen tärkeä. Uuden työntekijän rekrytointi ja sisäänajovaihe voi viedä runsaastikin aikaa ja resursseja. Uusi työntekijä voi olla nykyinen harjoittelija, jonka asenne ja osaaminen on testattu jo harjoittelun aikana.

Kesto ja palkkaus

Yliopisto-opiskelijan työharjoittelu on keskimäärin kolme kuukautta kestävä työjakso yrityksessä, yhteisössä tai julkisen hallinnon organisaatiossa. Työnantaja rahoittaa harjoittelijan palkan kokonaan tai osittain, riippuen siitä onko harjoittelijalle myönnetty harjoittelutukea. Useimmilla ainelaitoksilla on budjetissaan tiedekunnan määräämä vuosittainen summa (tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät suuntaudu aineenopettajiksi), joka on tarkoitettu opiskelijoiden sekä koti- että ulkomaisen harjoittelun tukemiseen.

Työharjoittelu saattaa joskus olla myös palkatonta, mikäli työ on opiskelijalle relevanttia koulutusalaansa nähden. Ensisijaisesti työelämäpalvelut kuitenkin suosittelee, että harjoittelijalle maksetaan vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävää palkkaa.

Sopimukset

Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden on mahdollista sisällyttää työharjoittelu osaksi opintojaan. Tällöin harjoittelijan työtehtävien tulee olla koulutusta vastaavia. Harjoittelijalla tulee olla työpaikalla nimetty ohjaaja. Harjoittelusta vastaavat asianomaiset ainelaitokset ja harjoittelu vaatii aina ao. laitoksen hyväksynnän.

Mikäli työnantaja saa laitoksen myöntämää harjoittelutukea, tehdään työnantajan ja ko. laitoksen välillä työharjoittelusopimus. Tämän lisäksi harjoittelijan kanssa laaditaan määräaikainen työsopimus. Sopimus tehdään kirjallisena ja siinä sovitaan vähintään harjoittelun kesto, päivittäinen työaika, palkka ja palkanmaksukausi. Harjoittelija on aina työsuhteessa työnantajaan, ei yliopistoon. Harjoittelijaan sovelletaan sitä työ- ja virkaehtosopimusta, jota työnantajana toimiva harjoittelupaikka on velvollinen noudattamaan. Harjoittelija noudattaa samaa työaikaa kuin muutkin samassa työyksikössä vastaavaa työtä tekevät. Tutustu tarkemmin työharjoittelun työsuhdeasioihin.

Aikataulu

Työharjoittelupaikkoja voi tarjota opiskelijoille mihin aikaan vuodesta tahansa, mikäli kyseessä on työnantajan kokonaan maksama työharjoittelu. Harjoitteluapurahoja koskevat päätökset tehdään laitoksilla tammi-maaliskuussa ja käytännössä pääosa harjoittelusta toteutuu useimmiten kesäkuukausina. Työharjoittelupaikkatarjousten tulisi olla perillä mielellään ennen vuodenvaihdetta.

Erikseen nimetyt harjoitteluyhdyshenkilöt vastaavat ainelaitostasolla käytännön järjestelyistä. Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut vastaa myös mielellään harjoittelua koskeviin kysymyksiin.

 Lisätietoja työelämäpalveluista: työelämäasiantuntija Muru Linjala, 040 746 3223, muru.linjala[a]jyu.fi

 

Missä työharjoittelupaikasta voi ilmoittaa?

Jätä työharjoittelupaikkatarjous Jyväskylän yliopiston opiskelijoille vasemmalla olevan navigointipalkin kohdasta "Ilmoita avoin työpaikka".

Mikäli haluat tavoittaa kerralla useamman yliopiston opiskelijat, voit lähettää paikkatarjouksen Aarresaaren (Akateemiset rekrytointipalvelut) toimeksiantolomakkeella.

 

Hyödyllistä lisätietoa